ALT YAPI SİSTEMLERİ:

  

   Kuşaklı ve Kuşaksız olarak 2'ye ayrılır.Min.4cm den başlayıp 20cm'e kadar kuşaksız kullanılabilir.Kuşak 20cm ve üzeri yüksekliklerde  

   kullanılması zorunludur.Kuşak döşemedeki yüksekliğe bağlı olarak sehimi engellemek ve trafik yükünü dağıtmak için kullanılır.

   Genel olarak Galvanize çelik Alt yapı sistemleri mekan ihtiyacına bağlı olarak 4cm ile 150cm arasında temin edilir.Her bir ayak kendi 

   içinde 4-9cm arası yüksekliklerde +/- 1-1,5cm;11-130cm yüksekliklerde +/- 2,5cm ayarlanabilir özelliktedir.

 

 

 

 

 

 

 

 
karo halı