Bizden Teklif Almak Ýçin Aþaðýdaki Formu Doldurunuz

Firma Adý :

Yetkili Kiþi:

Telefon:

Cep:

Metraj m2:

Ýlgilenilen Ürün Adý:

E-mail:

Notlar:

Danýþmanýmýz verilen telefondan size ulaþarak size uygun ürünler hakkýnda detaylý bilgilendirme sunacaktýr.

ATECO ZEMÝN MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET

LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

 

Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A Sarýyer / Ýstanbul – TÜRKÝYE

       TEL: - +90 212 229 28 14

     FAKS: 0212 229 46 47

  Mail : info@atecozemin.com

 

 

Krokiyi Büyütmek Ýçin Lütfen Üzerine Týklayýnýz...

 

 

 

 

karo halý